Welkom op de website van Media Ombudsman

De Stichting Media-Ombudsman Nederland (MON) is een onafhankelijke stichting die zich inzet voor journalistieke ethiek en zelfregulering in het Nederlandse taalgebied. De stichting maakt zich grote zorgen om de immer verder achteruitgaande kwaliteit van de journalistiek. Als lezer kun je eventueel je abonnement op je krant nog opzeggen of je scherm op zwart draaien. Maar daarmee heb je je nog niet verzekerd van informatie van een hogere kwaliteit. Eigenlijk zou je journalisten wel eens ter verantwoording willen roepen. Maar hoe? De overheid moet zich daar in ieder geval niet mee bemoeien, zoveel staat vast.

Het woord is aan de lezer, de kijker, de luisteraar, de internetsurfer zèlf. Niet om bij meerderheid van stemmen te besluiten wat goede of wat slechte journalistiek is, maar wèl om journalisten bij voortduring op hun bijzondere verantwoordelijkheid te wijzen en hen aan te spreken op hun professionele prestaties.  Dat is wat de stichting MON wil bewerkstelligen.

De stichting wordt geleid door een Raad van Bestuur die uitsluitend uit professionele journalisten bestaat. Van het bestuur maken o.a. deel uit Jan van Groesen (voorzitter) en Steven de Winter (journalist/documentairemaker).
Binnen de stichting is een Raad van Curatoren actief die het bestuur van de stichting gevraagd en ongevraagd zal adviseren. President-curator is prof. mr. Egbert Dommering. Daarnaast hebben in het Curatorium zitting r), dr. Huub Evers (voormalig lector Fontys Hogeschool Journalistiek), dr. Nel Ruigrok (hoofd Onderzoek van de Nieuwsmonitor), prof. dr. Natali Helberger (informatierechtdeskundige UvA), dr. Dolf van Harinxma thoe Slooten (raadsheer gerechtshof Amsterdam), prof. Joan Hemels (emeritus hoogleraar Communicatiewetenschap UvA),  Dick H. Vrieling (oud-griffier van de Groningse gemeenteraad) en mr. Gert Haverkate (directeur van het wetenschappelijk bureau van het OM en oud-voorzitter van het Genootschap Onze Taal).
(jan.2015)

 

De Stichting Media-Ombudsman Nederland is ingeschreven in het Handelsregister van de KvK, nr. 27288500.