Donations.

De Stichting Media-Ombudsman Nederland opereert, zonder winstoogmerk, vanuit een positie van onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Teneinde deze positie te waarborgen wil de stichting voor de opvang van haar kosten niet van een enkele financier afhankelijk zijn, maar streeft ze ernaar de benodigde middelen vanuit verschillende bronnen aan te trekken.

Deze website is tot stand gekomen dankzij financiёle bijdragen van o.a. Paul van Nispen en wijlen Freddy Sijthoff. Aan Freddy Sijthoff zijn wij extra dank verschuldigd omdat hij de start van onze activiteiten heeft mogelijk gemaakt.