Jan van Groessen
Jan van Groesen

De Stichting MON gaat journalistieke producties van alle nieuwsmedia, gedrukt, audiovisueel danwel electronisch, toetsen aan de vigerende en/of nieuwe standaarden van ethiek en deontologie. Het bestuur van MON heeft zijn voorzitter, Jan van Groesen, benoemd tot Media-Ombudsman.

De Media-Ombudsman formuleert een zelfstandig en onpartijdig oordeel dat op regelmatige tijden op de website van MON (www.media-ombudsman.nl) wordt gepubliceerd. Hij doet uitspraken over structurele zaken de journalistieke ethiek betreffende. (Specifieke klachten van burgers over de nieuwsmedia, zullen worden doorgeleid naar de Raad voor de Journalistiek).

Met zijn activiteit draagt de Media-Ombudsman bij aan het versterken en waarborgen van de persvrijheid en het beschermen van de vrijheid van meningsuiting.
Media-Ombudsman Jan van Groesen geeft leiding aan het bureau Media-Ombudsman waarin alle bestuursleden van de Stichting MON participeren. Per onderwerp zal worden besloten wie de pen voert. Eindverantwoordelijke is de Media-Ombudsman.